Czyszczenie i dezynfekcja to aktualnie dwa popularne pojęcia, które pojawiły się w naszym codziennym życiu wraz z pandemia COVID-19. Koncepcje te towarzyszyły nam już wcześniej, ale niestety były nieco zaniedbywane. Przyjrzyjmy się zatem pojęciu czyszczenia i higieny w kontekście certyfikatu halal i jego wymagań.

Słowo „halal” należy interpretować jako zgodne z prawem, legalne i właściwe. Stanowi ono przeciwieństwo terminu „haram”.

Muzułmanie mają wymagania, by produkt posiadał oznaczenie „halal”, podobnie jak Żydzi mają wymóg spożywania produktów koszernych.

Produkty halal nie stanowią już tylko koncepcji religijnej, mają również charakter komercyjny. Rynek produktów halal dynamicznie się rozwija. Dla firm ważne jest, aby poznać postrzeganie, postawy i oczekiwania konsumentów wobec produktów halal w celu uzyskania większego udziału w tym szybko rozwijającym się rynku.

Przy certyfikacji halal kontrola obejmuje wszystkie aspekty związane z przygotowaniem, przetwarzaniem, pakowaniem, przechowywaniem, czyszczeniem, dezynfekcją i zarządzaniem.

Aby produkt mógł być uznany za halal, musi spełniać kilka warunków:

– Nie może zawierać żadnych składników należących do organizmów ludzkich i pochodzących od nich.

– Nie może zawierać żadnych składników pochodzących od zwierząt niehalal.

– Nie może zawierać substancji uważanych za zanieczyszczone. Są to: substancje skażone lub mające bezpośredni kontakt ze zwłokami wszystkich zwierząt, mocz, łożysko, kał, krew, wymiociny, napoje alkoholowe, substancje skażone lub mające bezpośredni kontakt z tymi substancjami.

– Nie należy go przygotowywać, przetwarzać, produkować, przechowywać ani transportować przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu zawierającego zanieczyszczenia.

– Nie może zawierać materiału genetycznego należącego do zwierząt niehalal (świnie, itp.).

– Nie może zawierać materiału genetycznego należącego do innych żywych istot, których szkodliwość dla zdrowia ludzkiego została naukowo udowodniona.

– Nie może zawierać nanocząsteczek, których szkodliwość dla zdrowia ludzkiego została potwierdzona metodami testów naukowych.

– Musi zawierać składniki dopuszczone przez krajowe ustawodawstwo kosmetyczne.

– Nawet jeśli pochodzenie składników jest uznawane za halal, nie powinny one zawierać żadnych substancji uzyskanych ze zwierząt lub roślin należących do gatunków zagrożonych wyginięciem.

– Teren produkcji powinien być całkowicie oddzielony, tak aby produkty tam wytwarzane nie miały kontaktu z terenami, na których wytwarzane są produkty niehalal.

– Pakowanie i etykietowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

– Etykiety produktów muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami, nie mogą naruszać zasad islamu, ani zawierać elementów niezgodnych z obyczajami islamu (obrazów, figur itp.).

Pokrótce, czyszczenie możemy nazwać eleminowaniem wszystkich bakterii i mikrobów z naszego ciała i rzeczy osobistych. Zatem czy ktoś zwraca uwagę na to, czy produkty czyszczące są halal? Tak, szczególnie muzułmanie przywiązują wagę do pojęcia halal podczas sprzątania. Składniki czyszczące i ich pochodzenie są dla nich bardzo ważne.

Pojęcie halal jest bowiem dla niektórych niezwykle istotną cechą, dlatego należy je rozpatrywać w odniesieniu do stosowanych surowców.

W przypadku środków czystości ważne jest pochodzenie surowców użytych w procesie produkcji. Wszystkie produkty powinny być zgodne z zasadami halal.

Produkty czyszczące z certyfikatem halal są już dostępne na rynku i łatwo dostępne. Jako Logic Chemie mamy przyjemność poinformować Państwa, że wszystkie nasze produkty otrzymały niedawno certyfikat HALAL. Oznacza to, że cały proces produkcji został zweryfikowany z pozytywnym rezultatem. Nasze środki czystości są bogate w naturalne składniki, ponadto nie wykorzystujemy alkoholu w naszych środkach dezynfekujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *